WWW.PILNMENESS.LV MĀJAS LAPA ŠOBRĪD IR PĀRVEIDES STADIJĀ
pilnmeness@inbox.lv
26004322


2019. gads

15. februāris, Jelgava
16. februāris, Jelgava
27. marts, Jelgava
12. aprīlis, jubileja Jelgavā
10. maijs, Jelgava
!!! ATCELTS !!! 17. maijs, jubileja Jelgavā
23. jūnijs, Līgo Elejā
3. augusts, kāzas Skrundas pusē
24. augusts, kāzu jubileja Jelgavā
7. decembris, Rīgā
20. decembris, LLU MF

2020. gads

8. augusts